Iroda címe:1061 Budapest,
Jókai tér 4. I./1.
Telefon:+36 (1) 473-1743
Fax:+36 (1) 311-1510
Honlap:www.csenterics.com
Email:csenterics@csenterics.com

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalt a Csenterics Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlapon található anyagok és dokumentumok tájékoztató jellegűek. Magyarországon a jogalkotás és jogértelmezés időnként furcsa és gyors fordulatokat vesz, így előfordulhat, hogy a korábban kidolgozott és közzétett véleményünk vagy tájékoztatásunk az adott napon már nem aktuális, de ha Ön a weboldalunkat tanulmányozza, akkor ezzel a ténnyel már tisztában van. Nem szeretnénk külön leírni, hogy a honlapunkon megjelent információk közzététele nem jelenti azt, hogy az Ön konkrét ügyében tanácsot adtunk volna, ezt csak az Önnel kötött megbízási szerződés alapján tesszük/tehetjük. Azonban azt ígérjük, hogy amennyiben Önnel megbízási szerződést kötünk, úgy mindig a hatályos szabályozás alapján adjuk a jogi tanácsainkat.

A honlapunkon elhelyezett, azonban más honlapjára mutató linkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk, de ez is egyértelmű lehet az Ön számára.

Arról azonban már itt tájékoztatjuk, hogy amennyiben a honlap használata során bármilyen személyes adatát megosztja velünk, úgy azt

a) egyrészt az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartása mellett személyes adatként kezeljük, és azt csak az Ön hozzájárulásával tároljuk (amennyiben Ön az adatokat a részünkre megküldi, úgy a hozzájárulást megadottnak tekintjük);

b) másrészt az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kifejezetten ügyvédi titokként kezeljük.

A jelen honlapon megjelentetett szöveges tartalom és grafikai megjelenítés szerzői jogi védelem alatt áll. Ön azzal is nyilvánvalóan tisztában van, hogy a weboldal bármilyen reprodukálása, más weboldalon vagy kiadványban való megjelenítése, módosítása kizárólag a Csenterics Ügyvédi Iroda engedélyével lehetséges. Ilyen engedély nélkül, kérem, ezt ne tegye!