Iroda címe:1061 Budapest,
Jókai tér 4. I./1.
Telefon:+36 (1) 473-1743
Fax:+36 (1) 311-1510
Honlap:www.csenterics.com
Email:csenterics@csenterics.com

Szakterületeink

Mediáció

A mediáció (közvetítés) olyan sajátos eljárás, amelynek célja a hosszadalmas peres eljárások elkerülése. Ebben az eljárásban a mediátor (Csenterics Ügyvédi Iroda) feladata, hogy mindkét (vagy több) félnek a vitás ügyre ható érdekeit feltárja, és ennek figyelembevételével javasoljon megoldást a vitás ügyben. Előnye, hogy az ügy a peres eljáráshoz képest gyorsabban záródik le. Az ügy nem „lóg a levegőben”. Ráadásul a sikeres mediáció célja épp az egyezség létrehozása, így nagyobb az egyezség teljesítésének az esélye.

A fenti előnyök miatt a mediáció egyre nagyobb hangsúlyt kap a magyar jogalkalmazásban is, mind gazdasági, mind pedig büntetőügyekben.

Kifejezetten fontos lehet a mediációs eljárás alkalmazása abban az esetben, amennyiben a felek hosszú távú gazdasági kapcsolatban állnak egymással, amit egy peres eljárás megrontana. Azokban az esetekben továbbá, amikor jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy a vitás ügy ne kerüljön nyilvánosságra, mint ahogyan ez – főszabályként – a nyílt, bírósági eljárásokban nem biztosítható.