Iroda címe:1061 Budapest,
Jókai tér 4. I./1.
Telefon:+36 (1) 473-1743
Fax:+36 (1) 311-1510
Honlap:www.csenterics.com
Email:csenterics@csenterics.com

Szakterületeink

Polgári jog

A polgári jog megjelölés a jogalanyok vagyoni viszonyait szabályozza, jellemzője a résztvevők mellérendeltsége. A polgári jogi jogág alá tartozik a magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egymás közötti szerződéseire vonatkozó joganyag, a kártérítés joga, családjogi kérdések, öröklési jog (örökösödési rend, végrendelet és annak letétbe helyezése, öröklési, tartási, életjáradéki szerződések), ingatlanhasználattal, birtoklással és tulajdonlással kapcsolatos kérdések.

A Csenterics Ügyvédi Irodának különösen nagy tapasztalata van polgári jogi szerződések elkészítésében, véleményezésében.

Jellemző szerződéstípusok:

 • adásvétel;
 • csere;
 • bérlet;
 • lízing;
 • hitelszerződések;
 • vállalkozási szerződések;
 • megbízási szerződések;
 • engedményezés;
 • tartozásátvállalás;
 • szállítási szerződések;
 • fuvarozás.

Részletesebb leírást az egyes szakterületek alatt is talál, tekintettel a jogág összetettségére.