Iroda címe:1061 Budapest,
Jókai tér 4. I./1.
Telefon:+36 (1) 473-1743
Fax:+36 (1) 311-1510
Honlap:www.csenterics.com
Email:csenterics@csenterics.com

Szakterületeink

Társasági jog

A Csenterics Ügyvédi Iroda napi tevékenységként végzi gazdasági társaságok (például korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, nonprofit társaság) alapításával, adatainak módosításával kapcsolatos okiratok elkészítését. Gyakran merül fel az igény arra, hogy a tulajdonosok a saját belső viszonyaikat, a gazdasági társaságban vállalt szerepüket külön megállapodásban (szindikátusi megállapodás) rendezzék, ügyvédi irodánk ezekben a helyzetekben, továbbá a gazdasági társaságok belső ügyrendjének (igazgatótanács, felügyelőbizottság ügyrendje, szervezeti és működési szabályzat) kialakításában is megoldást nyújt.

Gyakran kapunk megbízást társaságok felvásárlását megelőzően szükséges jogi átvilágítás (due diligence) elvégzésére, illetve felvásárlásokkal, egyesülésekkel kapcsolatban jogi tanácsadásra, az ehhez szükséges okiratok elkészítésére és az ilyen ügyekben a hatóságokkal való kapcsolattartásra.

Jellemző tevékenységek a témakörön belül:

  • gazdasági társaságok alapítása, társasági szerződések módosítása, taggyűlési és közgyűlési meghívók kiküldése, jegyzőkönyvek elkészítése;
  • szindikátusi szerződések elkészítése;
  • belső ügyrendek elkészítése;
  • felvásárlásokkal, egyesülésekkel kapcsolatos tevékenység elvégzése (due diligence, cégiratok);
  • tanácsadás, ütemterv és a szükséges dokumentáció elkészítése átalakulások esetén;
  • javaslat cégstruktúrák kialakítására;
  • végelszámolás lebonyolítása, képviselet csődeljárás során;